Skip to content

Leader subsidie voor de schaapskudde

Met nieuwe educatieve activiteiten rondom de gescheperde schaapskudde in het Winterswijkse buurtschap Kotten is het mogelijk om immaterieel cultureel erfgoed in stand te houden. Hiervoor is het nodig om de thuislocatie aan te passen: de deel van een boerderij wordt verbouwd, het omliggende erf heringericht en één van de bijgebouwen wordt verbouwd tot schaapskooi.

Het doel van het project is de instandhouding van één van de laatste gescheperde schaapskuddes. Hiervoor worden nieuwe en voor de regio waardevolle activiteiten ontwikkeld bij de op te zetten Belevenisboerderij in het buurtschap Kotten bij Winterswijk. Deze Belevenisboerderij zal in zomer en winter de thuishaven zijn van een kudde schapen en geiten en hun lammeren, die behoren tot de zeldzame huisdierrassen. De dieren dragen bij aan het behoud en de versterking van de biodiversiteit in de regio. In de zomer trekt de herder rond met de kudde, ze vormen een trekpleister voor recreanten in de regio. Daarnaast worden op de Belevenisboerderij het gehele jaar door activiteiten ontplooid die een directe relatie hebben met schapen en geiten. Denk daarbij aan het delen van kennis over de natuur en dieren in het bijzonder. Dit is zowel voor toeristen van nabij gelegen recreatieondernemers interessant als voor leerlingen van scholen uit de regio. Bovendien is de belevenisboerderij een plek waar mensen met een beperking een zinvolle werkplek/dagbesteding wordt geboden.

Nieuwe activiteiten
Voor dit project wordt de bestaande boerderij aangepast/gerenoveerd, en wordt ook het terrein heringericht. Dit is noodzakelijk om de vestiging van de kudde en de exploitatie van nieuwe activiteiten mogelijk te maken. Concreet gaat het om de verbouwing van de deel tot ontvangstruimte waar eveneens workshops gehouden kunnen worden en de verbouwing van de schuur tot schaapskooi. Daarnaast gaan er nieuwe activiteiten plaatsvinden. Zo worden er workshops georganiseerd, zoals schapenwol kaarden, kleuren, spinnen en vilten en ‘een dag op de boerderijschool’, voor schoolkinderen. Voor geïnteresseerden komt er de mogelijkheid om te wandelen met de herder en zijn kudde en om te slapen bij de schapen op de minicamping naast de schaapskooi. In de winkel zullen schaap- en geitgerelateerde producten te koop zijn. De schaapherder zal demonstraties verzorgen, zoals het hoeden van de schaapskudde met honden. Ook komen er evenementen zoals lammetjesdagen en schaapscheerdersfeesten.

Het behoud van onze landschapskudde wordt mede mogelijk gemaakt door onze
sponsoren!

Logo vrienden van de landschapskudde
Logo Europese Unie
Logo Provincie Gelderland
Leader Logo
Sponsor Landschapskudde Oost-Achterhoek: Fondsen Beheer Landbouw en zorg

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Back To Top