Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:slide1

Henk Berenschot,  voorzitter

Vacature, penningmeester

Helma Ligtenbarg, lid

Monique te Lindert, lid

Wilko Houwers, lid

Dick Ubbels, lid en dierenarts/veterinair adviseur

Jan Bengevoord, PR