Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:slide1

Henk Berenschot,  voorzitter

Moniek te Lindert, penningmeester

Helma Ligtenbarg, lid

Dick Ubbels, adviserend lid en dierenarts/veterinair adviseur

Jan Bengevoord, PR