Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:slide1

Voorzitter; Bart Jan Krouwel

Secretaris; Tessa Engelhard

Penningmeester; Monique te Lindert

 

Naast het bestuur kent de stichting een Raad van Advies bestaande uit:

Dick Ubbels;  dierenarts/veterinair adviseur

Peter Wilke