De Stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek is in juni 2011 opgericht.

Kudde_opPad

 

Nationaal Landschap Winterswijk

De stichting wil bijdragen aan het in stand houden van de schaapskuddes in Nationaal Landschap Winterswijk.  Het kleinschalige landschap, met houtwallen, akkers, beken en verspreid liggende Saksische boerderijen staat bekend als één van de meest waardevolle gebieden in Nederland.

Actief natuurbeheer

Om de natuurlijke variatie in een dergelijk waardevol gebied in stand te houden moet er actief beheer worden uitgevoerd. Juist in Nationaal Landschap Winterswijk kan dat uitstekend met de schaapskuddes.  Natuurbeheer door de grazende kudde wordt door het publiek zeer gewaardeerd.  Voor het behoud van de schaapskuddes voor de toekomst zijn bijdragen vanuit de samenleving  noodzakelijk.  Daartoe wil de Stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek de nodige inspanning leveren.

Bijdrage van Rabobank 

Tijdens de officiële presentatie op 8 september 2011 mocht het bestuur een cheque t.w.v. € 5400,- in ontvangst nemen van het Coöperatiefonds van de lokale Rabobank.

 

De Stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek heeft sinds mei 2017 een officiële ANBI erkenning

images