Met de kudde onderweg

De schaapskuddes werken in opdracht van de agrarische natuurvereniging PAN (Particulier Agrarisch Natuurbeheer)

Deze vereniging krijgt de opdrachten van gemeenten, natuurbeherende organisaties en particulieren voor het beheer van verschillende terreinen.

In overleg met de terreineigenaren en herders wordt jaarlijks een beheerschema opgesteld. PAN zorgt daarnaast voor ecologische begeleiding met als doel dat met het beheer door de schaapskuddes natuur en landschap zoveel mogelijk gediend worden. De kudde in Park de Scholtenbrug

Doordat in Nederland geen kuddes wilde grazers meer rondlopen moet er beheer gepleegd worden in de vorm van maaien, plaggen en begrazen. Doe je dat niet, dan wordt uiteindelijk alle landnatuur bos. Om de variatie in de natuurgebieden, maar ook in parken, in stand te houden moet je dus actief beheer uitvoeren. In veel terreinen kan dat uitstekend met een schaapskudde.

In de Oost-Achterhoek worden terreinen één, twee of drie keer per jaar begraasd, afhankelijk van de voedselrijkdom van het terrein. Daarbij graast de kudde per graasbeurt slecht één dag op dezelfde plek. De begroeiing krijgt daarna weer de tijd om te herstellen. Deze vorm van begrazing lijkt veel op de natuurlijke vorm van begrazing zoals dat in ongerepte gebieden door grote groepen wilde dieren gebeurt.

De volgende terreintypen worden door de kuddes begraasd:

 • Heide en vergraste heide.
 • Halfnatuurlijke graslanden.
 • Onderhoudspaden van watergangen.
 • Natuurvriendelijke stadsparken.
 • Oude vuilnisbelt

Voordelen van het beheer met een schaapskudde in vergelijking met machinaal beheer zijn:

 • De structuurvariatie van de vegetatie en daarmee de soortenrijkdom van zowel flora als fauna neemt toe.
 • Verspreiding van zowel planten als dieren, die meeliften in de vacht, tussen de hoeven en door de mest.
 • Door de keutels van de schapen neemt de diversiteit in de fauna toe.
 • Geen ronkende motoren en geen uitlaatgassen.
 • Toeristisch / recreatief aantrekkelijk.
 • Beheer wordt eenvoudiger van terreinen die niet of moeilijk met machines beheerd kunnen worden.

Locaties waar de kuddes grazen:

beheer schaapskudde 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Graslanden, schrale graslanden en overs stadspark Groenlo en ecologische verbindingszone Groenlose Slinge
 2. Graslanden en schrale graslanden stadsparken Lichtenvoorde: Wentholt, Flierbeek en Beekdal.
 3. Grasland Korenburgerveen-Zuid.
 4. Graslanden Korenburgerveen-Zuidoost.
 5. Heide Meddose Veen.
 6. Schrale graslanden Kooiveld.
 7. Heide Rommelgebergte.
 8. Oevers Groenlose Slinge.
 9. Oevers Beurzerbeek.
 10. Heide en schraal grasland Valkeniersbult.
 11. Grasland oude waterzuivering.
 12. Grasland Scholtenbrug.
 13. Schraal grasland Vredenseweg.
 14. Graslanden en schrale graslanden Huininkmaat en Eelink.
 15. Grasland en ruigte oude vuilnisbelt.
 16. Grasland kade Buskersbos.
 17. Schraal grasland en ruigte Borkense Baan Noord.
 18. Schraal grasland en ruigte Borkense Baan Zuid.
 19. Heide Wooldse Veen.
 20. Heide en schraal grasland De Elzen.
 21. Heide en schraal grasland Muggenhoek.
 22. Heide De Haarman.