Skip to content

Ontdek alles over de kudde

Landschapskudde Oost-Achterhoek bestaat momenteel uit twee kuddes die ongeveer 700 vrouwelijke schapen, oftewel ooien, telt. Roelof Kuipers is de herder van de twee schaapskuddes in de Oost-Achterhoek. Afhankelijk van het aantal ooien dat in het najaar gedekt wordt, worden in de tweede helft van de winter en het vroege voorjaar honderd tot enkele honderden lammeren geboren. Als rond half april de kuddes op pad gaan, zijn de lammeren al zo groot dat ze mee kunnen.

Landschapskudde

over de stichting:

opgericht met liefde voor de kudde!

Landschapskudde Oost-Achterhoek bestaat momenteel uit twee kuddes die ongeveer 700 vrouwelijke schapen, oftewel ooien, telt. De Landschapskudde is samengesteld uit een mix van landrassen en cultuurrassen. Door kruising ontstaat een sterke kudde. De kudde brengt haar eigen lammeren voort, waardoor ze zichzelf in stand kan houden. Vijf honden helpen de herder om de kuddes in goede banen te leiden. Doordat de schapen elke dag op een andere plek grazen hebben ze weinig last van besmettelijke ziektes. Ook het gevarieerde voedsel (op elk terrein groeit weer wat anders) en de flinke afstanden die soms gelopen moeten worden, dragen er toe bij dat de schapen een goede weerstand hebben en blaken van gezondheid.

Landschapskudde

onze doelstelling:

behoud van een bijzonder stuk cultureel erfgoed!

De stichting wil bijdragen aan het in stand houden van de schaapskuddes in Nationaal Landschap Winterswijk. Het kleinschalige landschap, met houtwallen, akkers, beken en verspreid liggende Saksische boerderijen staat bekend als één van de meest waardevolle gebieden in Nederland. Om de natuurlijke variatie in een dergelijk waardevol gebied in stand te houden moet er actief beheer worden uitgevoerd. Juist in Nationaal Landschap Winterswijk kan dat uitstekend met de schaapskuddes. Natuurbeheer door de grazende kudde wordt door het publiek zeer gewaardeerd. Voor het behoud van de schaapskuddes voor de toekomst zijn bijdragen vanuit de samenleving  noodzakelijk. Daartoe wil de Stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek de nodige inspanning leveren.

Maak kennis met herder Roelof Kuipers:

een wollig verhaal!

Landschapkudde-Roelof_Kuipers

Roelof Kuipers is de herder van de twee schaapskuddes in de Oost-Achterhoek. Roelof is vanaf 2006 fulltime herder en heeft in het verleden in de bouw gewerkt. Schapen waren zijn grote hobby en daar heeft hij dus z’n werk van gemaakt. Met zijn lange haar, baard, hoed en bijpassende kleding voldoet Roelof helemaal aan het beeld dat de meeste mensen van een schaapherder hebben.Vanaf ongeveer half april tot in december is Roelof zeven dagen per week aan het werk. Ook in de winter is Roelof vaak druk met het verplaatsen van de schapen van de ene winterweide naar de andere. Daarnaast brengt de geboorte van de lammeren natuurlijk erg veel werk met zich mee. Op de momenten dat het nodig is wordt Roelof ondersteund door vrijwilligers en stagiaires. Het meeste werk brengen de dagelijkse verplaatsingen van de schapen met zich mee. In principe grazen ze slechts één dag op dezelfde plek, waarna de flexibele rasters, waarbinnen ze grazen, weer verplaatst moeten worden. Verplaatsingen over grotere afstanden gaan over de openbare weg, desnoods midden door de bebouwde kom. De lammetjes die in de winterweide geboren worden gaan van daaruit samen met de moeder naar de stal. In de loop van het voorjaar mogen ze, als ze sterk genoeg zijn, met de kudde mee op stap.

De meeste mensen hebben bij het beroep van schaapherder een romantisch beeld. Soms is dat ook werkelijkheid, maar meestal is het gewoon dag in dag uit hard werken. Er wordt in een strak schema gewerkt. Al het beheerwerk moet immers op het goede moment gebeuren en ook de schapen moeten elke dag voldoende te eten hebben. Dat betekent dat ook de planning veel tijd kost.

Steun ons!

Draagt u de kudde een warm hart toe? Steun ons en word donateur of sponsor!

De stichting wil bijdragen aan het in stand houden van de schaapskuddes in Nationaal Landschap Winterswijk. Voor het behoud van de schaapskuddes voor de toekomst zijn bijdragen vanuit de samenleving noodzakelijk. Steun het werk van onze stichting en help mee aan het behoud van de natuur van Winterswijk! De Stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek heeft  een officiële ANBI erkenning. Dit betekent dat giften aan de Landschapskudde volledig aftrekbaar zijn op uw aangifte voor de inkomstenbelasting.

Het behoud van onze landschapskudde wordt mede mogelijk gemaakt door onze
sponsoren!

Logo vrienden van de landschapskudde
Logo Europese Unie
Logo Provincie Gelderland
Leader Logo
Sponsor Landschapskudde Oost-Achterhoek: Fondsen Beheer Landbouw en zorg

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Back To Top